Thủ tục tăng vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ của công ty là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty gồm:

  1. Giấy phép kinh doanh bản chính
  2. Giấy Mã số thuế bản chính (nếu có)
  3. Vốn điều lệ mới
  4. Cơ cấu góp vốn mới
  5. CMND sao y của thành viên/ cổ đông mới
  6. CMND photo của thành viên/ cổ đông hiện tại

Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ
Phí dịch vụ: 400.000 đ (đã bao gồm lệ phí Nhà nước)


Bài viết liên quan